Skaamkwaad

Skaamkwaad is ‘n lelike ding wat ‘n mens nogal baie raakloop. Jy is eintlik die verkeerde een, maar as daar by jou navraag gedoen word of jy word aangespreek daaroor, raak jy bakleierig en vertoon jouself as die slagoffer. En dit lyk my, jy glo jouself ook dan.

Net vanoggend lees ek ‘n tipiese skaamkwaadstorie in 1 Kronieke 19 raak. Koning Nagas, die koning van die Ammoniete sterf en Dawid voel om aan Ganun, sy seun, welwillendheid te betoon omdat Nagas welwillendheid betoon het teenoor Dawid. Hy stuur boodskappers om meegevoel te betuig. Maar van Ganun se hoë amptenare sien toe iets slegs in hierdie gebaar van Dawid. (Dit ken ons ook – ons goeie bedoelings word negatief beoordeel.) Ganun se manne vat Dawid se amptenare en skeer hulle kaal en sny hulle klere in die helfte af, tot by die sitvlak.

Dawid besef hulle vernedering en beveel hulle om in Jerigo te bly totdat hulle baarde weer gegroei het.

En toe besef die Ammoniete hulle oordeelsfout. En raak skaamkwaad. In plaas daarvan om hulle fout te erken en verskoning te vra, soek hulle hulp by die Arameërs en trek op vir oorlog teen Dawid. Dawid en Joab trek op in verdediging en sê: “Wees dapper en laat ons ons inspan ter wille van ons mense en die dorpe van ons God. En die HERE – wat goed is in Sy oë, sal Hy doen.”

Voor hulle nog kon veg, vlug die Arameërs. Die Ammoniete sien dat die Arameërs vlug, en vlug toe sommer ook en as ek dit reg lees, voor daar nog enigsins geveg is. So die skuldigvoel wat skaamkwaad geword het wat ontaard het in gevegslus sit toe om in lafhartigheid. En ek wonder of dit nie dieselfde lafhartigheid is wat die skaamkwaadsituasie in die eerste plek al aangewakker het nie.

Hulle het toe wel geveg en Dawid het gewen. Dan kom die laaste sin: “Die Arameërs was nie gewillig om weer die Ammoniete te help nie.” … Daar verloor hulle nog bondgenote ook.

Ai, mag ons altyd die moed hê om ons eie aandeel in ‘n fout of misverstand te erken en nie dadelik die fout by die ander persoon te soek nie. Mag ons die moed hê om betyds verskoning te vra en selfs al is dit nie betyds nie, steeds verskoning te vra. Mag ons die moed hê om ander te vergewe, selfs al het hulle ons te ná gekom.

Toortsie

Kwaad – prakties

Ja, ons ken daardie gevoel. Iemand het ons verkeerd hanteer, iets aangedoen wat hulle nie moes nie. Eintlik kan ons nie daardie kwaad laat gaan nie, want die persoon verdien dit nie. Hy het nie eers om verskoning kom vra nie en sou jy hom daaroor konfronteer, sal hy dit ontken of homself regverdig. Daar is geen berou van sy kant af nie. Of dalk weet die persoon nie eers dat hy jou geaffronteer het nie. Maar jy dra die kwaad in jou hart. Soms selfs sonder dat jy dit besef. Jy sê selfs dat jy hom vergewe het, maar het jy? Die waarheid is, eintlik verdien hy glad nie daardie vergifnis nie.

Maar raak ‘n bietjie stil. Begin dink ‘n bietjie oor die situasie. Wat voel jy? Wat het gebeur? Teenoor wie voel jy kwaad/teleurgesteld/woedend/bitter of watter woord jy ookal wil noem? Dalk jouself?

Hoekom is jy kwaad vir die persoon? Wat het hy gedoen? Wat het hy ALLES gedoen? Skryf dit neer. Wat het hy nie gedoen nie? Wat moes hy gedoen het? Nog redes?

Ervaar jy huiwering om die kwaad te laat gaan? Wat dink jy gaan gebeur as jy die kwaad gaan laat gaan?

Die waarheid is dat jy nie die ander persoon gevange hou met jou kwaad nie, maar eerder jouself. Dat as jy die kwaad aanhou koester, jy self nie vorentoe kan beweeg nie. Dat jy nie regtig die ander persoon se gedrag met jou kwaad kan regkry of verander nie. Dat die ander persoon sy eie issues moet uitsorteer. Sy eie probleme. Dit waarmee hy sukkel. En dat ons, solank ons ons kwaad koester, aanhou kwaad bly, ons die doringboompies in ons brein toelaat om te groei, groter te word en skade toe doen aan ons eie liggaam en siel. En nee, die verkeerd wat die ander persoon doen of gedoen het, gaan nie reggestel word as ons nie meer kwaad is vir die persoon nie. Dit is sy dinge waarmee hy self moet regmaak in sy hart. Die verkeerd wat hy doen is nie nou skielik reg net omdat ons ons kwaad laat gaan nie.

Gestel jy voel om wel die kwaad wat jy voel teenoor die ander persoon (of jouself) te laat gaan, kan jy hierdie gebed bid:

Here, ek is baie kwaad vir (sy naam) omdat hy (noem op wat hy alles genoem het). Dit was verkeerd van hom om dit te doen, maar ek wil nie meer die kwaad dra nie. Ek kies om dit te laat gaan sodat ek vorentoe kan beweeg.

Gee jouself kans. Sien jy hoe jy die kwaad laat gaan? Voel jy dit?

En hoe voel dit nou daar? Daar waar die kwaad was? Voel jy steeds die kwaad? Voel jy beter?

Onthou om nou vir die Here te dank dat Hy jou hiermee gehelp het. Gee aan Hom die eer, want sonder Hom is geen vergifnis moontlik nie.

Deur dit te doen, het jy ‘n toksiese doringboompie in jou brein uitgeskoffel en dit vervang met ‘n pragtige, gesonde, groeiende stuik. En aan jou siel goed gedoen.

Toortsie

Met erkenning aan die Prosesgids van TPM Kaap. (Transformation Prayer Ministry – Transformasie Gebedsbediening)