Rolle omruil?

Ek filosofeer net ‘n bietjie. Ek wonder sommer. Ek dink net. Ek is nie besig om iemand te kritiseer nie, maar jammer ek ís mos maar outyds ook nog. Maar ek mág mos maar dink, vrae vra.

Met díé dat vroue al hoe sterker raak en mans soms terugstaan en die vroue toelaat om sterker te word, met mans wat die vrouens al hoe meer in die huise help en kinders help grootmaak, hoor ek ook al hoe meer dat vrouens die broodwinners word en mans die ‘huismans’, soos ons vroue in die verlede die huisvroue was.

Die vrou werk buitenshuis, die man hou die huis aan die kant, ry die kinders rond, sorg dat daar vanaand kos op die tafel is.

Nou wil ek graag weet, wie van julle doen dit? Hoe standhoudend is dit? Hoe lank doen julle dit al só? Werk dit regtig? Regtig egtig? Op die lange duur? Hou die huwelik dit?

Kyk, ek praat nie van ‘n krisis wat skielik kom en die man sy werk verloor en vir ‘n korttermyn, totdat hy weer werk kry, die huisman word wat omsien na daardie dinge nie. Ek praat van mans wat dit permanent doen.

Is dit steeds moontlik dat die sterk, broodwinner vrou haar man sal eer en hy sy vrou sal liefhê soos dit moet?

Is dit uitvoerbaar? Is dit natuurlik? Is dit normaal? Deesdae gooi ons so álle natuurwette om, en netso skree ons vir die natuur om terug te kom, daarom vra ek, hoe standhoudend is dit. Hou so ‘n huwelik op die lang duur?

Eva is tog die een wat die kinders moes baar en na hulle omsien terwyl Adam in die veld moes spit en in die sweet van sy arbeid sy geld verdien. Eva die versorger, Adam die broodwinner.

Nou raak die Evas sterker en begin die man se rol oorneem en die man moet noodgedwonge die vrou se rol oorneem. Wat is ons besig om aan te vang?

Soos in die begin gesê, die doel is nie om te kritiseer nie, ek vra maar net, wonder maar net.

Ek sê nie vroue mag nie werk nie, ons is mos darem opgelei, ons hande is nie rond nie. Ek vra sommer net oor die omruil van die rolle. Is ons nie besig om ons manne te ontman nie?

Toortsie

English Blog Posts

Toortsie se Bantingboerekosboek Facebook page

Toortsie se  Facebook page

Finesse Blogger of the week

Toortsie by Pinterest

Plaasakkomodasie by Riversdal, Wes-Kaap

 

Advertisements