Opstel: Dagga in skole

Ek kry hierdie versoek via Messenger: ‘Can I have an essay in Afrikaans that say dagga in skole lei tot absolute chaos.’

Nee, ek skryf nie mense se opstelle nie, ek probeer wel ‘n bietjie help met die ‘waaroor skryf ek’, maar op die ou end moet die persoon sy eie opstel skryf.

Een van die Towerinne het vir my na hierdie skakel verwys. Voor ons egter na die feite kyk soos wat dit vervat is in hierdie skrywe, kom ons praat ‘n bietjie oor dagga in die algemeen.

‘Dagga in skole lei tot absolute chaos.’

Stem jy saam met hierdie opskrif, dat dagga tot absolute chaos lei? Skryf of jy saamstem of nie, en hoekom jy so voel. Voel jy dagga mag maar in skole gebruik word, of nie? Wat, dink jy sal die gevolge daarvan wees as dagga algemeen in skole gebruik word? Is dagga algemeen onder leerders in jou skool? Is dit te koop by leerders in julle skool, of hoe kry hulle dit in die hande? Ken jy kinders wat dagga gebruik en kan jy ‘n verskil in hulle optrede sien as hulle dit gebruik het teenoor wanneer hulle dit nie gebruik het nie? Maak dagga mense rustig of onrustig? Werk hulle beter saam as hulle onder die invloed van dagga is, of nie? Voel jy dat dagga ‘n dwelm is, of nie? Dink jy dit is onskuldig? Wat, dink jy, sal die effek van dagga wees op die dissipline in julle skool? Het julle skool dissiplineprobleme, of nie? Gebruik jy self dagga? Indien wel, wat doen dit aan jou?

Kyk gerus by hierdie artikel vir baie belangrike feite oor dagga (How does marijuana use affect school, work, and social life?) , Hierdie artikel sê

  • dat die gebruik van dagga beslis ‘n effek het op die aandagspan, geheue en leervermoë van ‘n persoon en dat dit vir dae, of selfs weke, nog ‘n effek op ‘n persoon kan hê.
  • dat die daaglikse gebruik van dagga ‘n invloed het op ‘n persoon se intelligensievlakke en akademiese resultate.
  • dat daar die gevaar bestaan dat ‘n daggarokers substansafhanklik kan raak, selfs ander dwelms begin gebruik en ‘n groter geneigdheid toon tot selfmoordneigings.
  • dat die gebruik van dagga ‘n effek kan hê op die inkomste wat jy kan verdien en jou lewenskwaliteit.

Hierdie opstelonderwerp vra van jou dat jy dit goed sal deurdink en die gevoelens wat jy oor dagga het, duidelik sal uitdruk en beskryf. Die vraag is: Hoe voel jy oor dagga? Voel jy dit moet in skole toegelaat word of nie en hoekom voel jy so?

Toortsie

Vir nog opstelonderwerpe, kliek gerus HIER.

Lees gerus die kommentare ook, omdat daar oulike inligting neergepen is.

Onthou om toortsie.com as bron te meld indien jy die inligting gebruik.