Augustus is vrouemaand

Augustus is glo vrouemaand, so lees ek hier en daar. Ek is nie so op datum met sulke dinge nie. ‘n Vriendin van my, Preline, moedig ons aan om in hierdie maand na formidabele vroue te kyk.

Terwyl die vroue in die Bybel een van die temas is wat ek deurgaans volg, het ek sommer gedink om oor vroue in die Bybel, en spesifiek, ‘n paar van die vroue in Jesus se lewe, te skryf. Alhoewel vroue in die Bybelse tyd geen regte of aansien gehad het nie, eintlik niks was nie, word hulle soveel keer genoem en selfs vereer, en ek weet dat God baie lief is vir vroue.

Sekere van die mees besonderse goed wat iemand kon oorkom, het vroue te beurt geval.

Om sommer mee te begin, word daar vrouename in Jesus se geslagsregister genoem.

‘n Vrou, Maria, het die voorreg gehad om die moeder van Jesus te wees. (Ja, ek weet mans kan nie kinders kry nie, maar God het gedink om die nederige vrou só te vereer.)

Anna, ‘n profetes wat al vier-en-tagtig jaar oud was, het God geprys toe sy die Jesusbaba sien. (Lukas 2:38)

‘n Onbekende vrou het Hom met nardusolie gesalf, Sy dissipels het gedink dis vermorsing, maar Jesus het haar vereer. Soveel so, dat ons vandag nog van haar lees.

Daar was ‘n groep vroue wat uit eie middele vir Jesus en die twaalf dissippels gesorg het op hulle reise deur die land. (Luk 8)

Ná Jesus se dood, het Hy ook heel eerste aan vroue verskyn. Wat ‘n eer! En die wonder daarvan is dat dit erken is en in die Bybel opgeteken is, selfs in daardie tyd al.

Jesus het vroue in sy intieme vriendekring gehad, soos Maria en Martha.

Waar vroue Jesus se hulp nodig gehad het, het Hy nie Sy rug op hulle gekeer nie, selfs nie-Joodse vroue.

Dit was ook nie vir Hom benede Homself om met vroue te praat nie. Een voorbeeld wat uitstaan, is die Samaritaanse vrou by die put by Sigar. En die Siro-Venisiese vrou met die storie van die hondjies. Sy was ‘n onrein vrou wat Jesus genader het om haar dogter te genees.

Jesus het ook Sy tyd afgestaan om vroue te genees, soos die dogtertjie van Jaïrus en ook Petrus se skoonma (Matt 8:14).

Selfs al het ‘n vrou Hom ongesiens probeer nader om gesond te word, het Hy daarvan geweet en haar nie verwerp nie. (Matt 9: 20-22).

‘n Arm weduwee wat net ‘n aalmoes in die kerkbordjie ingooi, is nie te eenvoudig vir Jesus nie. (Mark 12:41-44). Hy gee aan haar besondere erkenning.

Daar was nog baie ander formidabele vroue met wie Jesus te doen gehad het, maar hierdie is vir eers genoeg.

Groetnis

Toortsie

Dankbaar dat ek betyds dokter toe is en nie nóg sieker geword het nie. Ek sidder as ek dink wat kon gebeur het.

‘n Handelaar uit een stuk

Lydia was ‘n welgestelde handelaar in die ou Bybelse tyd. Sy het handel gedryf in duur pers wolmateriaal, iets wat slegs die ryk mense kon bekostig.

Eintlik het sy van Tiatira gekom, maar Paulus het haar in Filippi raakgeloop toe hy daar aangekom het en die Joodse gemeenskap gesoek het. Daar was maar min Jode, want daar was nie ‘n sinagoge nie. (Leefstylbybel vir vroue bl 1391)

By die rivier het hy wel ‘n paar vroue raakgeloop met wie hy aan die gesels geraak het. Lydia was een van hulle en om een of ander rede het sy in die verlede die Joodse geloof aangeneem.

God het haar ontvanklik gemaak vir Paulus se boodskap en sy was die eerste bekeerling in Masedonië, oftewel, Europa! Die eerste lid van die Christelike kerk in Europa, en dit ‘n VROU!

Volgens Leefstylbybel vir Vroue het sy ‘n groot risiko geloop deur haar geloof uit te leef. Haar gesin is onmiddellik gedoop en sy het selfs vir Paulus-hulle verblyf aangebied.

Tydens sy verblyf in Tiatira is Paulus-hulle in die tronk gegooi en het die tronkbewaarder en sy gesin tot bekering gekom. Ná sy vrylating het hy en die nuwe bekeerlinge eers by Lydia se huis bymekaargekom, voor hulle vertrek het.

Knap gedaan, Lydia! Ek hou daarvan as vroue weet wat hulle glo.

Groetnis

Toortsie

Vlieënde vroue

Sjoe! In Sagaria 5 lees ek ‘n interessante storie raak.

Sagaria droom dat ‘n engel sy aandag vestig op ‘n graanmandjie wat aankom. Toe hy die ronde looddeksel van die mandjie oplig, sit daar ‘n VROU daarbinne. Die vrou wil natuurlik uitkom, maar die engel klap haar terug, want hierdie vrou verteenwoordig alles wat sleg is.

Toe kom daar twee vroue met vlerke, amper soos sprinkaanvoëls, op die wind aangesweef. Hulle tel die mandjie op en neem dit na ‘waar dit hoort’: Sinar, waar die toring van Babel gebou was.

Ek hou so van die Leefstylbybel vir Vroue se kommentaar. Hulle wys daarop dat ons as vroue kan help om al die dinge wat ons samelewing sleg maak, verwyder. Ons as vroue kan help om ons samelewing gesond te hou. Ons het ‘n fyn aanvoeling vir reg en verkeerd en ons weet wanneer iets teruggedruk moet word in die mandjie omdat dit sleg is, en wanneer om dit vlerke te gee omdat dit goed is. Ons as vroue hoef nie passief te wees nie, ons kan in beweging kom en die slegte dinge uitroei. (Leefstylbybel vir vroue Bl 1166)

Komaan, ons kan! Sonder om bra’s te verbrand en die mans te probeer afbreek, kan ons ons plek in die samelewing volstaan, kan ons op ons vroulike manier van die wêreld ‘n beter plek maak. Die wêreld het juis ons sagtheid, ons insig, ons intuīsie nodig om ‘n verskil te maak, om liefde te gee in ‘n liefdelose wêreld, ‘n sagte hand waar nodig, dien selfs al sien niemand dit raak nie. Kom ons gee onsself, en ander vlerke en vlieg hoog! Ons kan!

Sodat God daardeur geëer kan word.

Kyk wat skryf Liefgodgrootliks. Kom ons kom in beweging, nes hierdie twee vroue in Sagaria, kom ons wees die een wat bereid is om ‘n verskil te maak. Selfs die kleinste poginkie maak dalk ‘n groot verskil in iemand anders se lewe.

Groetnis

Toortsie

Toortsie se reeks oor vroue in die Bybel kan HIER gesien word.

Toortsie by Finesse: Trots op my dorp

Toortsie se Facebook Page

Toortsie se Bantingresepteboeke Facebook page

TPM Transformasie Gebedsbediening Bredasdorp en Riversdal Facebook Page

Toortsie’s English Blog Posts

Kruinsig Plaasakkommodasie, Riversdal

Toortsie by Finesse voelgoed tydskrif

Radio Tygerberg resensie

 

Miriam

Ewe skielik kyk ek met ander oë na Miriam, die suster van Moses en Aäron. Ja, sy speel ‘n rol, maar dit was of ek haar altyd misgekyk het. Totdat ek in die Leefstylbybel vir Vroue die beskrywing oor haar gelees het wat by Miga 6 geplaas is.

Miriam was ‘n profetes, maar ek het dit nooit besef nie. Skielik maak dit ook vir my sin.  Sy was die eerste vrou wat ooit daardie titel gekry het.

Die Leefstylbybel noem dat sy baie agter die skerms gewerk het en dís dalk hoekom ‘n mens haar maklik kan miskyk.

Miriam was die een wat die klein baba Moses in die mandjie op die rivier moes oppas toe hy daar weggesteek was sodat die Egiptiese soldate hom nie kon kry nie. Toe die farao se dogter hom egter ontdek, is dit sy, Miriam, wat die planmaker is (tipies profeet) en voorstel dat haar eie ma, ook Moses se ma, hom kan voed en daardeur sorg sy dat Moses wel ook ‘n Hebreëropvoeding kry, so tussen die paleisopvoeding deur.

Miriam was ‘n musikant en leier, en toe die Israeliete uit Egipte weggekom het op ‘n wonderbaarlike manier, was dit sy wat die vroue gelei het en vreugdevol met die tamboeryne in die hand, gesing en gedans het.

Tipies profeet, was Miriam geneig om gou te praat en dan dinge te sê wat sy nie moes nie. Toe sy vir Moses aanspreek, teen God se wil, het sy melaats geword. Vir sewe dae was sy uitgesluit uit die kamp en het die Israeliete nie verder vertrek voor sy nie gesond was en kon saamgaan nie. God het vir haar genade bewys nadat Moses vir haar by Hom gepleit het.  (Kyk net weer eens God se liefde raak, te midde van die straf!)

Miriam het deur hierdie nare voorval geleer dat alhoewel sy nie die leier was wat sy dalk graag sou wou wees nie, sy ook ‘n wonderlike en onmisbare rol gespeel het deur die leier te ondersteun. Sy het geleer om in die skadu te skitter. (Leefstylbybel vir vroue: bl 159)

Miriam was ‘n indiwidu wat uit eie reg ‘n bydrae gemaak het in die geskiedenis van God se volk. (Leefstylbybel vir vroue: bl 1120). 

Ek en jy kan ook ‘n verskil maak in die lewe van ander mense en in God se koninkryk, Kom ons doen dit!

Groetnis

Toortsie

Die Spreuke 31 vrou

Hoe kan ek oor die vroue in die Bybel skryf en die Spreuke 31 vrou oorslaan? Sy is vir my ‘n voorbeeld, ‘n inspirasie. Of sy werklik mens was, weet ek nie, en of sy net die tekening is van die ideale vrou, dit maak nie saak nie. Sy is nastrewenswaardig.

Sy was knap, en ‘n knap vrou is meer werd as edelstene, skryf die Spreukeskrywer.

Sy is nie lui nie en bring haar kant. Sy is vir haar man tot voordeel en hy is trots op haar. Sy is hardwerkend en sorg dat haar gesin klere het om aan te trek. Of sy die klere self maak en of sy iemand aanstel om dit te maak, maak nie saak nie, sy sorg dat dit daar is. Haar hande staan vir niks verkeerd nie, haar huishouding is onder beheer.

Sy het selfs besigheidsvaardighede en kan goed met geld werk. Sy weet hoe om wins te maak, maar terselfdertyd is sy vrygewig en help arm mense waar sy kan.

Sy het ‘n edel en sterk persoonlikheid en praat met wysheid. Haar kinders en haar man is trots op haar.

Die wonderlikste van alles, sy dien die Here.

Werklik iets om na te streef!

Toortsie

English Blog Posts

Toortsie se Bantingboerekosboek Facebook page

Toortsie se  Facebook page

Finesse Blogger of the week

Toortsie by Finesse: Het julle al gehoor van ‘n vreugdevas?

Toortsie by Pinterest

Plaasakkomodasie by Riversdal, Wes-Kaap