Sing dat die aarde bewe

Paulus en Silas is in die tronk gegooi omdat hule ‘n waarsêersgees uit ‘n vrou verdryf het en haar eienaars toe nie meer geld met haar kon maak nie. Hulle het haar toe gaan verkla en gesê dat Paulus-hulle net moeilikheidsmakers is. Hulle klere is van hulle lyf afgeskeur en hulle is erg geslaan en in die tronk gegooi.

In daardie erg ongemaklike omstandighede, wat hulle lywe stukkend geslaan is, hulle voete vasgeklem is, tronke in daardie dae regtig onaangenaam was in vergelyking met vandag, bid hulle en sing tot lof van God. Kan jy nou meer! Hulle sing, terwyl die ander gevangenis na hulle luister!

En hier gebeur die wonder: Terwyl hulle so tot God se eer sing, kom daar ‘n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk laat bewe en die tronkdeure oopgaan en die gevangenis se boeie losraak.

Terloops, het julle al daardie ou boeie en klampe gesien waarin gevangenis vasgeklamp (vasgeklem?) was? Dit was nie sommer vir losskud nie!

So Paulus-hulle sing om God te loof en Hy hoor hulle, selfs waar hulle in die binneste sel van die tronk vasgeboei was, en Hy reageer op Sy spesiale manier: Hy stuur ‘n aardbewing!

Die tronkbewaarder wil homself net daar doodmaak, want hoe nou gemaak? Nou is hy weer in die moeilikheid, omdat hy nie die gevangenis behoorlik opgepas het nie!

Maar niemand hardloop weg nie, die tronkbewaarder hoef homself nie dood te maak nie, en hy kom tot bekering! Is dit nie mooi nie? Hy kom tot bekering en neem hulle huis toe om hulle wonde te versorg, en sy hele huishouding kom tot bekering.

Wonderlik wat ‘n bietjie musiek kan maak, né?

(Handelinge 16)

Groetnis

Toortsie

Musiek in die Bybel 9

In my reeks oor musiek in die Bybel, het ek meestal gekonsentreer op lofprysing en feesviering. God wil regtig hê dat ons Hom moet eer met ons sang.

In Amos lees ons egter ‘n ander storie. Hier word die musiekbeoefening nie goed ontvang nie. Die boek is in ‘n tyd van vrede en stabiiteit geskryf. Op die oog af het dit goed gegaan met die land. Ongelukkig was die minderbevoorregtes in daardie tyd ook maar onderdruk terwyl die rykes lekker geleef het. Die mense het nie meer na die wil van God gesoek nie en hulle godsdiens was nie veel meer as ‘n leë ritueel nie. (Leefstylbybel vir Vroue, bl 1080)

In Amos word ‘n hele klomp baie lelike praktyke genoem, maar die beoefening van godsdiens is ook geweeg en te lig gevind.

In Amos 5:23 kom die harde woorde: ‘Gee pad voor My met die rumoer van jou gesing; Ek wil nie jou harpmusiek hoor nie!‘ en in 6:5: ‘Julle maak liedjies vir die harp, julle dink hulle vir musiekinstrumente uit.‘, weer eens in ‘n negatiewe konteks.

Ja, God wil graag hê dat ons vir Hom moet sing, met oorgawe moet sing, maar Hy wil ook graag hê dat ons lewe sal getuig van dit wat ons glo, wat ons beweer ons glo. As ons musiek maak vir God net vir die gesigwaarde daarvan en dit weerspieël nie wat in ons hart aangaan nie, beweeg ons op gevaarlike grond, as ek hierdie gedeelte reg verstaan.

Laat ons Hom voluit dien, voluit loof, voluit liefhê met harte wat oorvloei van dankbaarheid.

Groete

Toortsie

Toortsie by Finesse: Elke dogtertjie se droom.

Toortsie se Facebook Page

Toortsie se Bantingresepteboeke Facebook page

TPM Transformasie Gebedsbediening Bredasdorp en Riversdal Facebook Page

Toortsie’s English Blog Posts

Kruinsig Plaasakkommodasie, Riversdal

Toortsie by Finesse voelgoed tydskrif

Radio Tygerberg resensie

 

Musiek in die Bybel (8)

Amper vergeet ek van my gunstelingdele in die Bybel! Hoe musiek gebruik is om die vyand te verslaan.

jericho 001
Ons Eie Kleuterbybel – Juliana Nothnagel

Wat is mooier as die storie van Jerigo se mure in Josua 6? Die Israeliete kom by die stad Jerigo aan na 40 jaar in die woestyn. Hulle het nie veel wapens nie, weet nie van oorlogvoering nie. Vóór hierdie 40 jaar was hulle slawe vir 400 jaar. In opdrag van God loop hulle vir 6 dae elke dag een maal om die stad, sonder ‘n woord, net die priesters wat op die ramshorings blaas.

Heel voor loop die gewapende manne, dan die  sewe priesters met die ramshorings, dan die verbondsark van die Here, dan die res  van die manne.

Aanvanklik lag die inwoners van die stad vir hulle. Watter manier van oorlogvoering is dit? Maar God is teenwoordig. Die stadsmense begin bang raak, die Israeliete kry moed. Dan kom dag 7. Daardie dag moet hulle sewe keer om die stad loop. Doodstil, sonder ‘n word, met net die ramshorings se geluid. Skielik is die aanvalskreet, die manne skreeu, die mure val in, die stad word ingeneem!

………………………………….

Koning Josafat (2 Kron 20) was behoorlik in die knyp. Die Moabiete, Ammoniete en Meüniete het opgetrek om oorlog te maak teen die Israeliete. Hulle was ‘n oormag. Josafat het hulp by God gaan soek. God gee opdrag dat hulle net hul posisie moet inneem, nie veg nie, en kyk hoe God vir hulle die oorwinning gee.

Josafat het, in vertroue in God, die sangers vóór die gewapende manne geplaas. Hulle (die sangers) het voor geloop in hulle gewyde klere en God geloof. Toe, terwyl die sangers met lofprysing en gebed besig was, Het God onverwagte aanvalle bewerk op die vyand en hulle laat verloor. Op die ou end was hulle só deurmekaar, hulle (die vyand) het MEKAAR begin doodmaak! Hierdie plek is LOFDAL genoem! What a mighty God we have! 🙂

Sing tot eer van God, selfs in oorlogstyd. Verdryf die vyand met lofprysinge. God hou daarvan dat ons Hom eer, laat ons dit ook met musiek doen. Tot eer van Sy Naam alleen.

Groetnis

Toortsie

Bronne:

  1. Die Bybel in Praktyk
  2. Merlin Carothers, ‘Power in Praise’
  3. Juliana Nothnagel: Ons Eie Kleuterbybel

bee43f61a49545d70a38cc0b79c2685d-zoom

 

 

Musiek in die Bybel (7)

Ek was nog op hoërskool toe iemand een keer voorgestel het dat as ons voor die erediens in die kerk sit en verveeld voel, dit goed is om deur die gesangeboek te blaai en die liedere te lees. Daardeur sou ‘n mens die woorde van die liedere leer. Ek moet bysê dat ons in my kinderdae ongeveer 25 minute voor die kerk begin het, al daar was en daar was nie vooraf sang nie.

Soveel van die geestelike liedere wat ons sing, kom woord vir woord uit die Bybel en deur dit te sing, sing ons Skrif. Wat ‘n maklike manier om Skrif te memoriseer! Ons weet nooit wanneer ons dit nodig sal kry nie.

Een van my gunsteling liedere kom uit Openbaring: “U is waardig om die boek te neem, en sy seëls oop te maak. Want U het ons met U bloed gekoop uit elke nasie, stam en volk en taal. Halleluja …”

Ons boere ken Habakuk 3:17-19. “Al sou die vyeboom nie bot nie … sal ek Hom loof.”

As kind het ek so graag Petrus se woorde gesing: “Silwer en goud het ek nie, sê hy, maar dit wat ek het gee ek jou. In die Naam van Jesus Christus, van Nasaret, staan op en loop. Juigend en springend en loof die Heer…”

En die ou bekende: “Filippense 4 vers 4 sê, ‘Verbly jou in die Heer.'”

Ps 23 is word op soveel maniere gesing, dit bly een van my gunstelinge.

Toe God vir Samuel geroep het, het hy geantwoord: “Spreek Heer, spreek Heer, want U dienskneg luister. (1 Sam 3)

Ag, daar is nog baie liedere uit die Bybel wat ons gereeld sing. Wat is jou gunstelinge?

 

Toortsie

Musiek in die Bybel (6)

Ook vandag as ons musiek maak, is daar instruksies by, byvoorbeeld die lied moet uitbundig gesing word, of sag, of harder, terughoudend. ‘n Treurlied word totaal anders gesing as ‘n feeslied. By die doop word ander liedere gesing as by die dood. Oorlogsliedere klink totaal anders as huweliksliedere.

Netso was daar instruksies in die Bybel oor hoe die musiek gemaak moes wees.

In Ps 30:5 is daar ‘n duidelike opdrag dat daar tot die eer van die Here gesing moet word. Daarmee saam word geskryf dat ons die Here moet loof. In Ps 98:1 word ons aangesê om ‘n nuwe lied tot eer van die Here te sing omdat Hy oorwin het. Ps 49:1: Sing tot Sy lof.  Die hele Ps 148 word gewy daaraan om almal op te roep om God te prys.

Met Jesus se geboorte is daar geSING!Eers wat dit Maria wat die grootheid van God besing het toe sy hoor dat sy die uitverkorene was (Luk 1:46-55), en net daarná is dit Sagaria se beurt om tot die eer van God te sing toe sy vrou, Elisabet swanger word met Johannes die Doper. Toe word Jesus gebore en daar word gesing. Engele het verskyn die skaapwagters en tot God gesing. Wat ‘n ervaring moes dit nie vir hulle gewees het nie!

1 Kor 14:15 gee vir ons die opdrag dat ons met die gees, sowel as die verstand die lof van God besing. Dis mos ‘n algemeen bekend dat dit een van die beste dinge is om te sing aan die begin van ‘n erediens of bybelstudie. Voluit tot God te sing. In eerbied tot Hom te sing. Dit help ons om te fokus op Hom en laat die duiwel vlug. Selfs in jou persoonlike stiltetyd is dit soms goed om sommer net tot God te sing, enige geestelike lied wat in jou kop draai. Dis daar met ‘n doel, sing hom tot eer van God.  Op baie plekke in die Nuwe Testament kom die oproep dat ons sal sing. Ef 5:19 sê dat ons moet toelaat dat die Gees ons vervul en dan moet ons onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing met ons hele hart tot eer van die Here. God gee nie om of ons vals sing nie. Hy luister na ons harte. Volgens Kol 3:16 wys ons ons dankbaarheid teenoor God deur te sing. Vir oulaas: As iemand opgeruimd is, moet hy lofliedere sing, sê Jakobus 5:13.

Laat ons sing tot Sy eer!

Tot volgende keer

Toortsie