Transformasie Gebedsbediening TPM

Jare gelede was ek in ‘n krisis en het ek te doen gekry met Transformasie Gebedsbediening (TPM Transformation Prayer Ministry). Op daardie stadium was dit bekend as Theophostic Prayer Ministry. Wat dit aan my siel en gees gedoen het, kan ek nie beskryf nie. Dit was fantasties. Intussen is ek ook opgelei as TPM Fasiliteerder en sien ek hier en daar kliënte terwyl ek dit ook steeds op myself toepas.

Ek sien wonderwerke voor my oë gebeur. Ek sien hoe mense met swaar harte by ‘n TPM sessie opdaag en verlig en verlos van jarelange vragte wat hulle saamgedra het, daar wegstap.

TPM is ‘n gebedsbediening waar ek slegs as fasiliteerder optree tussen die kliënt en God. Ek vra slegs vrae soos vasgestel deur TPM self en gee nie raad nie. Deur baie spesifieke vrae kom ons gewoonlik uit by die wortel van die probleem, by iets wat dalk in die persoon se kinderdae gebeur het, baie keer iets wat die persoon al lankal vergeet het. Dit word dan na God uitgehou en Sy waarheid word gevra. Hy wys die persoon die waarheid op ‘n unieke manier wat daardie persoon sal verstaan. Gewoonlik, wanneer die persoon waarheid ontvang het, is daardie probleem opgelos.

Tydens TPM kry die kliënt ook die geleentheid om wrokke, woede of kwaadwees wat hy mag hê teenoor iemand anders, te vergewe. Natuurlik is dit vrywillig, maar wanneer iemand sy kwaadwees teenoor ‘n persoon, God, of iets laat gaan, is sy hart baie ligter en word sy eie probleme ook sommer makliker opgelos.

Ons werk op hoe die persoon oor iets voel en vir baie mense is dit die eerste keer vreemd omdat hulle nog nooit hulleself die voorreg gegun het om te dink oor hoe hulle voel nie. Of die gevoel is dalk nog al die jare doodgedruk omdat dit te seer is daar. Ons gee die seer lug en dit is nie altyd maklik nie, net soos dit nie maklik en lekker is om aan ‘n seer tand te laat boor nie. Tog weet ons dat as daardie tand geboor is, dit skoongemaak is en nuut opgevul is, dit aansienlik beter voel as om met die seer tand te loop.

Ek bied TPM aan op Struisbaai omdat dit so rustig en mooi is daar en ook privaat sodat die persoon ongesteurd kontak met God kan maak en sy probleme in die oë kyk.

Groete

Toortsie

Vermeerdering van kos

As gevolg van die grendeltyd en soveel mense wat skielik sonder werk en inkomste is, het ons dorp nou ‘n baie aktiewe sopkombuis wat deur die hele gemeenskap, ook al die kerke bedryf word. Van verlede week af help ek met die uitdeel van die kos en is dit nou ‘n verrykende ervaring! Dis sulke tye wat ‘n mens ekstra bewus is van God se genade.

Die ordelikheid van die mense beïndruk my elke keer. Hulle val outomaties in rye in en kom kry hulle bakkie kos, vrug en snytjies brood. Hier en daar sê een dankie. Die Here sal u seën. Daar is gereeld een van die mense wat kom kos haal, wat sommer begin om te help met die uitdeel daarvan, soms tot groot vermaak van ons almal.

Maandag het ek sop geskep. Daar was aanvanklik ‘n klompie mense en toe hulle weg is, roep ek dat die mense moet kom sop haal. Die volgende oomblik is daar ‘n lang ry. Skielik is die brood en die appels op en ek en die ander kosuitdeler besef dat die sop ook te min gaan wees. Die laaste emmer is reeds ‘n klomp van uitgeskep. Hy sê dat ek dalk minder moet skep per persoon, maar ek kry dit nie oor my hart nie. Ek vra toe maar saggies vir God om te help, skep steeds die bakkies en bekers vol, herinner die mense keer op keer dat hulle die Here moet dankie sê voor hulle eet. Toe ek die laaste bietjie sop uit die emmer skep, was dit vir die heel laaste persoon in die ry. Almal het gekry.

Lank gelede was ons by Landelike Stigting, ‘n organisasie wat die opbou van plaaswerkers ten doel gehad het. Hulle het sportdae gehou, opheffingswerk gedoen, die mense leer lees, brei, hekel, kook, ens. Slegs die boere het gewoonlik die jaarvergadering bygewoon.

Daardie jaar is daar besluit dat die plaaswerkerverteenwoordigers ook na die vergadering kon kom. Ons het altyd ‘n ete ook bedien. Ons het die getal mense gehad wat geantwoord het en vir hulle kos gemaak. Iewers daardie dag het ek besef dat daar dalk meer mense kan kom en maak toe ‘n bietjie ekstra kos.

Daardie aand daag daar dubbeld die aantal mense op wat geantwoord het. Ons het sekerlik ‘n bietjie ligter geskep as wat ons andersins sou, maar daardie aand het dieselfde gebeur. Almal het kos gekry, genoeg kos, en toe die laaste kos ingeskep is, was daar nie meer mense oor wat moes kry nie.

Vermeerdering van die kos op ‘n wonderbaarlike manier? Ek wil dit regtig glo.

Toortsie

Verskraling

Verskraal. Verdwaal. Verarm. Ingeperk. Dis alles goed wat met ons gebeur as ons begin blaaie uit ons Bybel uitskeur.

Blaaie uit ons Bybel uitskeur? Ons sal dit mos nooit doen nie! Die Bybel is ‘n heilige boek! Maar soos ‘n spreker wie se naam ek nou nie meer kan onthou nie eenkeer gedemonstreer het, skeur ons al die blaaie uit ons Bybel waarvan ons nie hou nie. Ons vriend, Lourens, praat van die dun Bybeltjie. Die Bybel raak al hoe dunner. Ons lees net wat ons wil lees, die dele waarvan ons hou. Dominees word ook al hoe meer ingeperk oor waaroor hulle mag preek. Want menseregte. En Oordeel. Liefdeloos. Moet tog net nie mense se gevoelens seermaak nie. Me, Myself and I en bogger die res. Haal jy iets uit die Ou Testament aan, word neerhalend daarna verwys as Ou Testamenties. Of Wetties. Ou Nuus. Dit werk nie meer so nie. Ons druk God al hoe meer in ‘n boksie en die boksie raak al hoe kleiner, ‘n boksie wat ons pas. Waarvan ons hou. Soos ons dink God moet wees.

Ek dwaal nou redelik aan die einde van die Nuwe Testament. By Hebreërs, Jakobus, Petrus, Johannes en Openbaring. En wat lees ek keer op keer raak? Dat Jesus die enigste manier is om by God uit te kom. Dat Hy en Hy alleen ons losgekoop het. Dat ons eerbied vir Hom moet hê. Dat ons hoop en ons geloof op Hom gerig moet wees. Dat ons op ons hoede moet wees en nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense nie. Dat Hy ons sondes vergewe as ons dit bely. Dat dit JUIS is omdat Hy ons LIEFHET dat Hy bereid was om Sy seun te offer aan die kruis, anders sou ons dit nie gemaak het nie. Dat ons ons oë moet oophou vir die antichriste, die dwaalleeraars, vals profete, mense wat die Woord verdraai.

Ons moet waaksaam wees dat ons nie die Evangelie verdraai, verskraal, verarm, inperk nie, want as ons dít doen, verskraal, verdwaal, verarm, perk ons onsself in.

Mooi dag.

Toortsie

Stilweestyd

Ag, ek weet dit al vir baie lank en ek is seker dat ek al voorheen hieroor geskryf het, maar stilweestyd met God is vir my baie belangrik. Nie omdat ek my hoogheilig wil hou nie, maar omdat ek dit so verskriklik nodig het. Omdat dit my help om perspektief te kry en te behou. Omdat dit my kalmeer om tyd met God te spandeer. Omdat ek Hom liefhet. Omdat dit vir my lekker is om tyd met Hom te spandeer. Omdat Hy regtig leef en my baie help, in maklike én moeilike tye. Omdat ek regtig ‘n verhouding met Hom het. Omdat Hy betrokke is in ons lewe.

Maar ek het ‘n manier om te besig te raak, om van herwaarts na derwaarts te hardloop, om toe te laat dat ander ook my tyd vul, om te veel dinge in te min tyd te wil doen. Sulke tye lees ek steeds Bybel, maar sommer net so vinnig en ek rammel net gou ‘n paar sinnetjies gebed af en daar gaan ek. Die Here wou nog met my praat, maar ek hardloop al weer en al wat Hy kan doen is Sy hand opsteek en waai om vir my te sê, stadiger My kind, stadiger!

Maar ek troos my daaraan dat Hy my gelukkig goed ken.

Ek besef maar te goed dat geen te besig wees, selfs dinge vir die Here doen, kan opweeg teen my stiltetyd nie. Ja, ons moet kerk toe gaan, ons moet werk vir die basaar, ons moet goed wees vir ander, ons moet help waar ons kan, veral in tye van nood, ons moet koekies bak vir die kerk, pannekoek bak, die Here vra dit van ons. Hy vra van ons dat ons ons Christenskap sal uitleef deur goed te wees vir ander, veral hulle in nood, om ons kant te bring by fondsinsamelings vir die kerk, om ons gawes wat Hy ons gegee het tot voordeel van ander te gebruik, maar nooit mag ons die goed doen ten koste van ons stilweestye met Hom nie. So graag soos ek geestelike boeke lees, mag ook geen geestelike boek die Bybel vervang nie, is geestelike boeke slegs addisionele leeswerk, addisionele leer van mense wat my kan help om meer te leer van Hom.

Want as ek nie goeie stilweestye het waar ek met Hom praat, vir ander en myself bid, dit wat op my hart is met Hom bespreek, lees wat Hy in Sy Woord vir my sê, tyd gee om te luister nie, raak my emmertjie leeg waaruit ek vir ander moet dien. Raak my koffiekan leeg en lê daar later net die moer onderin, as ek oorlede Louis Malherbe se voorstelling mag gebruik. Begin ek onrustig wees, raak ek senuagtig, slaap ek sleg, raak ek moeilik aan die slaap, droom ek onrustige drome. Want dan probeer ek self my aan die gang hou met net so ‘n knertsie van die Here af.

Ek weet nie van jou nie, maar ek het goeie tyd saam met Hom nodig. Want dit is goed vir my. Dit hou my geanker. Geaard. Verbind aan my Skepper. Aan Hom, wat die beste weet vir my.

Toortsie

Die beste jy

As daar een ding is waaroor ek ernstig voel, is dat ‘n mens die beste jy moet wees. Die dag wat ek dít ontdek het, was een van die beste dae van my lewe. Die dag toe ek besluit het om myself te wees en op te hou probeer om te wees soos wat ander wil hê ek moet wees.

Ek en my man doen tans die boek, Maak ‘n Kopskuif Elke Dag deur Dr Caroline Leaf. Vanaand, op dag 162, skryf sy oor hierdie belangrike onderwerp. Sy sê: ‘Om afgunstig te wees en ander na te boots, sal breinskade veroorsaak en ‘n negatiewe impak op jou gesondheid hê. Jy maak ‘n wonderlike jy, maar ‘n armsalige iemand anders.’

Hoe waar is dit! Om die hele tyd iemand anders te probeer naboots, is uitputtend. Net sodra jy dit regkry om so te wees, verander die persoon of persone wat jy navolg en moet jy wéér aanpas. Later voel jy die grootste mislukking, want jy maak dit net nie. Jy skiet altyd te kort!

Maar wanneer jy jou uniekheid begin aanvaar, dit vier, dit uitleef, begin jy ontwikkel in die beste jy wat jy kan wees. Natuurlik moet jy dit nie uitleef ten koste van iemand anders nie. Doen moeite om jou sterk punte te ontwikkel, dis juis dít wat jou jy maak. Ons almal is verskillend gemaak sodat ons mekaar kan aanvul, mekaar kan ondersteun, by mekaar kan leer. Mekaar kan dien.

Dis juis daarom dat God ons uniek gemaak het. Soos Hy in Sy Woord skryf, is die hele liggaam mos nie net oog of oor nie, maar juis ‘n verskeidenheid wat saam ‘n groot verskil kan maak.

Waag dit. Wees jouself. Wees selfs jou komieklike self. Of jou stil self. Of jou uitbundige self. Of watter self jy ookal is.

En gun die ander om ook hulleself te wees.

Toortsie