Hoekom glo ek in die Drie-Enige God?

Wat ‘n vraag!! Ongelukkig het tye verander en word dit wat ons ons lewe lank geglo het, bevraagteken. Dis hoekom ek die vraag vir myself vra. Hoekom glo ek? Glo ek omdat my ouers geglo het? Glo ek omdat dit ‘n mooi storie is? Uit tradisie?

Ja. In die eerste plek glo ek omdat my ouers geglo het. Hulle het vir my al van die Here Jesus vertel toe ek sommer nog klein was. Hulle het vir my geleer van Bybel lees en bid. Saam as ‘n gesin lees en bid. Ek onthou nou nog hoe my pa onder andere gebid het: “Here, wees met Gaffie, André en Madelé”, en dan het ek as klein dogtertjie ontspan, want my pa het nie van my vergeet nie! Maar dit was net die begin.

Iewers in my lewe het ek self verantwoordelikheid begin neem vir my geloof. Bybelstudiegroepe bygewoon, Bybelkorkursusse gedoen en ingestuur. Uit my eie uit kerk toe gegaan, omdat dit vir my lekker was. Begin luister wat die predikant sê en nie net sit en rondkyk nie. (Ons mag in elk geval nie rondgekyk het nie, dan het my pa saggies aan my gedruk.) Ek het ‘n natuurlike neiging gehad om Christenvriende te kies. Nie noodwendig preuts nie, maar mense wie verkies om eerder die lekker en mooi dinge te doen, in plaas van goed wat nie vir ons goed is nie.

Oor tyd het daar ‘n verhouding ontstaan tussen my en die Here. Ek kan nie altyd onderskei tussen God, Jesus en die Heilige Gees nie, maar ek weet verseker dat hulle al drie leef, al drie teenwoordig is op verskillende maniere. As ek in die natuur is, en die mooi om my sien, sien ek vir God. As ek wonderwerke in my lewe ervaar, sien ek vir Jesus. Die alomteenwoordige “stemmetjie”, die keuses wat ek maak, is die Heilige Gees.

Deur die jare het ek God beleef, Hy het beloftes aan my gemaak waaraan ek vashou met albei my hande. Ek het groot wonderwerke beleef, maar beleef ook daagliks soveel dinge wat NET aan God toegeskryf kan word, dat daar by my GEEN twyfel is dat Hy leef nie. Hy praat met my deur die Woord, die natuur, deur vriende wat op die regte tyd die regte iets sê…

Ja, daar is baie bewyse dat Hy leef. Die hele Nuwe Testament is geskryf deur ooggetuies van Sy dood en opstanding. Maar ek, ek weet Hy leef, want Hy leef in my!!!

Toortsie

16 thoughts on “Hoekom glo ek in die Drie-Enige God?

 1. Toortsie,
  Dankie! … dis waar en alhoewel ek nie noodwendig als glo wat in die Bybel staan nie kan ek nie anders as om dit aan te voel en net te weet YES! YES! YES! nie
  B

  Like

 2. ‘n Baie mooi uiteensetting van die Drie-Eenheid.’n Mens kan dit ook met ‘n groot boom vergelyk.Die groot stam is die Vader,die groot takke is ons Verlosser,en die vrugte aan
  die boom is die Heilige Gees.Ons Meester is groot.Niks is toeval in die lewe nie.
  Groetnis.

  Like

 3. Eenheid
  Die Bybel leer vir ons in Genesis1,27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van
  God het Hy hom geskape.
  (1) Die mens het n liggaam (persoon 1)
  (2) Die liggaam (persoon 1) het ñ gees (persoon2) wat die liggaam lewend maak.
  (3) Die liggaam (Persoon 1)en die gees (persoon2) het ñ woord (persoon3) wat hoorbaar is
  en verander kan word,in boek,brief,of e-pos ens.
  En hierdie liggaam(persoon1)en gees(persoon2) en woord(persoon3) is net een persoon
  met een naam, b.v.b Ben.
  —————
  Nou lees ons in 1Johannes5,7 Want daar is drie wat getuig in die hemel.Die Vader,(Persoon) die
  Woord, (Persoon) die Heilige Gees (Persoon) en hierdie drie is een. (Persoon met een Naam)
  Jesus.

  Handelinge9,3-5 En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik ñ lig van die ; hemel af ; en hy val op die grond en hoor ñ stem vir hom sé; Saul, Saul, waarom vervolg jy My?
  En hy sé; Wie is U, Here? En die Here antwoord; Ek is Jesus wat jy vervolg.Dit is hard vir jou .om teen die prikkels te skop.
  —————–
  Spreuke30,4 Wie het na die hemel opgeklim en neergedaal?Wie het die wind in sy vuiste vesamel?
  Wie het die waters in ñ kleed saamgebind? Wie het al die eindes van die aarde vasgestel?
  Hoe is sy Naam en hoe is die Naam van sy Seun-as jy dit weet?
  Lukas1,35 En die engel antwoord en sé vir haar, Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag
  van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van
  God genoem word.
  Matthéüs1,21 en sy sal ñ seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van
  hulle sondes sal verlos.
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam
  (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Johannes 14,7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken
  julle Hom en het julle Hom gesien.
  !Johannes 5,20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die
  ware God te ken, en ons is in die ware God,in sy Seun, Jesus Christus. Hy(Jesus) is die ware God
  en die ewige lewe.
  Johannes 17,6&27 Ek het U Naam (Jesus) geopenbaar aan die mense wat U My uit die wéreld
  gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het U woord bewaar.
  Matthéüs28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van
  die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te ondehou wat Ek julle beveel
  het.
  .Handelinge 2,38 En Petrus sé vir hulle; Bekeer julle(kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van
  julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe
  van die Heilige Gees ontvang.
  E-pos biggs.ben7@gmail.com

  Like

 4. Enige God
  Het u geweet?
  Die sogenaamde Christendom vandag, is niks beter daaraantoe as die Joodse geloof wat betref hulle redding nie.
  In die vroeë geskiedenis van die Christendom het daar ʼn denke verandering plaas gevind wat ʼn ontsaglike impak op die Christelike geloof sou hê.
  Waar die meerderheid Joodse gelowiges Jesus Christus verwerp as hul verlosser en saligmaker, het die Christendom Jesus Christus net bygevoeg en met ʼn drie-eenheidsleer vorendag gekom.
  ————–
  Die terme drie-eenheid en drie-enige kom glad nie in die bybel voor nie, en is grootliks daarvoor verantwoordelik vir die verdeeldheid wat wêreldwyd onder Christen gelowiges heers. Dit het sy ontstaan te danke aan onder andere, ʼn Latynse skrywer genaamd (Tertulianus) wat in die tydperk 155-230 nC geleef het, in die jaar 196 nC was hy bekend as die vader van die Latynse kerk. Hy was waarskynlik die eerste persoon wat die Godheid beskryf het as drie-eenheid (Trinity) drie persone Vader, Seun, En Heilige Gees.
  ——————
  Hierdie siening ontneem die mense hulle die reg en voorreg om in die eerste plek, die ware God te ken 1Johannes5,20-21En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus, Hy is die ware God en die ewige lewe. My kinders bewaar julleself van die afgode.
  In die tweede plek ontneem dit die mense hul die geleentheid om vergewing van hulle sondes te verkry. Handelinge2,38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge10,43 Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo, vergifnis van sonde deur sy Naam ontvang.
  In die derde plek hou dit mense gevangene om veroordeel te word.
  Johannes3,18 Hy wat in Hom(Jesus) glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam(Jesus) van die eniggebore Seun van God nie.
  —————-
  God openbaar Hom aan ons in Vader, Seun en Heilige Gees, daar word nooit genoem dit is drie persone nie. Ons lees in 1Johannes 5,7 Want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Ons lees ook in Johannes1,14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon, kan ons nou praat van ʼn twee-enige Seun of twee-enige Woord of twee persone? natuurlik nie. Die bybel leer ons dit is ʼn enige Here. Deut6,4 Hoor, Israel, die Here onse God is ʼn enige Here. En dan herhaal Jesus dit in Markus12,29 En Jesus antwoord hom; Die eerste van al die gebooie is; Hoor, Israel, die Here onse God, is ʼn enige Here. Verder lees ons in Johannes5,44 Hoe kan julle glo, wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie. En Johannes17,3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het. Waarom kan daarmee nie volstaan word nie? Of bring dit sekere leerstellings in gedrang? Daar is ʼn waarskuwing in Spreuke 30,5-6 Elke woord van God is gelouter; Hy is ʼn skild vir die wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ʼn leuenaar openbaar word nie. My vriend wanneer jy ʼn (drie) voor die (enige) voeg, stel jy jouself strafbaar.
  ————-
  Indien ons ʼn duidelike beeld van die Vader, Seun, en Heilige Gees wil vind moet ons kyk na Jesus se opdrag aan sy dissipels. Mattheús28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Wanneer die dissipels, wie verstand gegee is om die ware God te ken,1Johannes 5,20 wie se verstand geopen was om die skrifte te verstaan,Lukas24,45-49 wie met die Heilige Gees gedoop was. Handelinge2,1-4 die opdrag van Jesus om die boodskap van verlossing en redding aan almal te verkondig, en die mense (vandag nog) vermaan om hulle te bekeer, en in die Naam van Jesus Christus te laat doop, Handelinge2,38 word die eenheid geopenbaar.
  Mattheüs13,11 Toe antwoord Hy (Jesus) hulle; Omdat dit aan julle (dissipels) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.
  Ons lees in Efésiers 4,4-5 Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof, een doop.
  1Timotheús2,4-5 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Amen.
  —————
  .
  Ns-Ek haal aan uit Prof Kobus Kok se artikel (Groot en of klein doop of dalk weer of nooit doop?)
  Miskien sal dit vir jou interessant wees om te verneem dat die drie-eenheidsleer nie in die tyd van die apostels geformuleer was nie, maar eers baie later in die kerk se geskiedenis.
  ——————–
  Die bose magte het in die drie- eenheidsleer ʼn metode gevind om gelowiges op ʼn sy spoor weg van Jesus af te rangeer. E –pos biggs.ben7@gmail.com

  Like

  1. God ken gelukkig my hart. Hy weet hoe lief ek Hom het. Ek glo onwrikbaar in Jesus Christus wat vir my gesterf en opgestaan het. En ek glo in die Vader wat vir my sorg, en in die Heilige Gees wat elke sekond teenwoordig is. Een of 3? Saam is hulle God. Een God. Wat presies die teologie agter dit is, is dalk te moeilik vir my. Maar ek weet: My Verlosser Leef! En God is God Met My. Elke oomblik van my lewe.

   Like

 5. Om aan Christus te behoort
  Het u geweet- ʼn Gelowige persoon is nie noodwendig ʼn geredde persoon nie?
  1Korinthiers 1,21-Want aangesien in die wysheid van God die wêreld (mense) deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red.
  Vraag;
  Waarom moet ons gered word, en waarvan?
  Génesis3; Deur die ongehoorsaamheid en begeerlikheid van Adam en Eva in die Paradys het daar skeiding gekom tussen God en die mens. As gevolg hiervan het die mens ʼn sondige natuur geêrf en is gedoem om verlore te gaan.
  Maar God het die mense wat Hy geskape het lief,(Johan3,16) en gee uit sy groot genade sy eniggebore Seun Jesus Christus, as offer om aan ʼn kruis te sterf sodat sy bloed daar gestort, tot vergewing van jou en my sondes kan dien.
  1Timótheüs2,4-5 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.
  ———–
  Daar is niks wat ons as mense kan bydra tot hierdie verlossingsdaad van God aan die mens nie.
  Al wat van ons verwag word is om dit te glo en te aanvaar. Maar om dit te kan doen is dit noodsaaklik om die riglyne soos in die bybel vir ons uiteengesit noukeurig sou volg, en die Heilige Gees toelaat om ons in die volle waarheid te onderrig.
  Die ewige lewe moet ons fokuspunt en einddoel wees.
  ———–
  Nou ontstaan die vraag; is dit vir ʼn gelowige persoon moontlik om verseker te weet, hy of sy staan in die volkome geloof met God?
  Volkome geloof kan in twee dele beskryf word:-Die een deel is om in algehele afhanklikheid en opregtheid in God te glo.
  Die ander deel wat onlosmaaklik van die eerste deel is om ʼn volkome geloof te bewerkstellig, is om te ken in wie ons glo.
  ———–
  Kom ons kyk na ʼn paar voorbeelde uit die Bybel.
  Die verhaal van Korneliüs is veelseggend, Handelinge10; ons lees van hom dat sy wandel en handel voor God so opreg was dat sy gebede opgestyg het voor God. Sy een deel van die volkome geloof in God was in plek, maar die ander deel om te ken in wie hy glo het ontbreek.
  Ons sien ʼn engel verskyn aan hom en sê hy moet vir Simon Petrus laat haal om hom te onderrig.
  Wanneer Petrus vir Kornelius en sy mense die boodskap bring dat God in sy groot genade en liefde dit vir alle mense moontlik maak om gered te word volgens Johannes3,16;-Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, en 1Johannes5,20;-En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus,Hy is die ware God en die ewige lewe, Galásiérs3,26-29 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is,het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie,daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is almal een in Christus Jesus.
  En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
  Nou word die ander deel vir ʼn volkome geloof in God vir hom geopenbaar, en word hy in die Naam van Jesus Christus gedoop ,en is sy geloof volkome.
  ——————
  Nog ʼn treffende voorbeeld is die verhaal van Paulus; Ons lees hy was ʼn yweraar vir God, hy was opgevoed in die strengste Joodse geloof, hy was vas oortuig daarvan dat wat hy gedoen het,nl om die Christen geloof uit te delg reg was. Sy geloof in God was opreg, maar die deel om te ken in wie hy moet glo het ook by hom ontbreek. Ons sien op die pad na Damaskus het hy ʼn ontmoeting met God. Hy vra wie is U Here?, en die Here antwoord hom, Ek is Jesus wat jy vervolg. Nou kom die ander deel vir ʼn volkome geloof nl om te ken in wie hy moet glo in werking en sy geloof word volkome.
  —————-
  1Johannes3,2 Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
  Johannes14,6;Jesus antwoord hom. Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Johannes10,9;Ek is die deur; as iemand deur my ingaan,sal hy gered word,en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind.
  Dit is baie belangrik indien ons aan Christus wil behoort om in die volkome geloof te wandel.
  Ons lees in Efêsiérs4,4-5;Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. (God maak die reëls, nie ons nie)
  —————–
  In die eerste plek moet ons die bybel, as die Woord van God onbetwisbaar erken en aanvaar. Ons lees in 11Timóteüs 3,16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En ʼn gedeelte uit die Skrif wat pragtig daarmee aansluit vind ons in Spreuke30,5&6 Elke woord van God is gelouter, Hy is ʼn skild vir die wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as n leuenaar openbaar word nie. Ons vind ook ʼn vermaning in11Timóteüs 2,15 nl. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as ʼn werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.
  ————————-
  Een Here;-Markus12,29 En Jesus antwoord hom. Die eerste van al die gebooie is; Hoor Israel, die Here,onse God is ʼn enige Here.
  1Korinthiers12,3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ʼn vervloeking noem nie, en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.
  Handelinge 9,5 En hy sê. Wie is U Here? En die Here antwoord. Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  Filippense2,10&11 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.
  Johannes14,6 Jesus antwoord hom. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Uit bogenoemde tekse is dit baie duidelik dat Jesus Christus die Here is.
  —————–
  Een Geloof;-Johannes 3,16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Johannes5,24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.
  Johannes6,40&47 En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, het die ewige lewe.
  Johannes12,44&45 En Jesus het uitgeroep en gesê. Wie in My glo, glo nie in My nie, maar in Hom wat My gestuur het. En wie My aanskou, aanskou Hom wat My gestuur het.
  Johannes10,30 Ek en die Vader is een.
  1Johannes3,23 En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ʼn gebod gegee het.
  1Johannes5,13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.
  Johannes 3,18 Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.
  1Johannes5,20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken; en ons is in die waaragtige, in sy Seun,Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julleself van die afgode. Amen.
  Uit bogenoemde skrifte is dit ook duidelik dat alleenlik deur die geloof in die Seun van God nl Jesus Christus ons die ewige lewe deelagtig kan word, en nie veroordeel hoef te word nie.
  ——————-
  Een Doop;- Mattheus28,19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
  Markus16,15&16 En Hy het vir hulle gesê. Gaan die hele wéreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
  Die evangelie wat verkondig moet word is saamgevat in Johannes 3,16 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  ———-
  Nou moet ons egter op ʼn baie belangrike aspek van Jesus se opdrag let nl, Jesus sê, gaan en verkondig- vertel vir almal die goeie tyding dat hulle gered kan word.Hy sê nie gaan vra die wetenskaplikes-die wyses- die goddeloses-die redetwisters van ons tyd, wat hulle dink en hoe hulle oor hierdie aangeleentheid voel nie.”Nee”, Hy sê, vertel hulle net en maak seker hulle hoor en verstaan die boodskap,en beklemtoon die alternatief vir die wat nie wil glo nie, hulle sal veroordeel word.
  Veroordeel kan beste verstaan word deur,( Vertoon sy of haar lewe, gedagtes, woorde, en dade.)
  Matthéüs13,11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle; Omdat dit aan julle(dissipels) gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Dit is die groot opdrag wat die Here Jesus Christus vir sy dissipels gegee het om uit te voer, net voor Hy opgevaar het na die hemel. Maar baie belangrik, nie uit hulle eie krag en verstand nie
  ———–.
  Ons lees in Lukas24,45-49 Toe open Hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En Hy sê vir hulle. So is dit geskrywe,en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
  Handelinge2,1-4 En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel ʼn geluid soos van ʼn geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.
  ———————
  Indien daar ooit iemand was wat volkome toegerus was om die evangelie van God te verkondig, dan was dit verseker Jesus se dissipels. Ons het gelees, Hy het hulle verstand gegee om die ware God te ken.Hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan, en hulle was met die Heilige Gees gedoop wat die Gees van die waarheid is, en nie kan lieg nie. En nou sien ons begin hulle die opdrag van Jesus uitvoer, nl om die evangelie te verkondig
  Ons lees in Handelinge2,37 van die eerste bekeerdes.Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê. Wat moet ons doen broeders? En luister net wat sê Petrus gevul met die Heilige Gees vir hulle.
  Handelinge 2,38 En Petrus sê vir hulle. Bekeer julle,(kom tot die geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Verder lees ons in Handelinge8,12,16 Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop manne sowel as vroue.(16) want Hy het toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  En nou kom Paulus in Handelinge19 en ons lees hy het in Efêse gekom en daar gelowiges gevind en hulle gevra. Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord. Met die doop van Johannes. Daar op sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.
  In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vas staan.(Petrus-Filippus-Paulus)
  ————
  Een Here: Die Here Jesus Christus.
  Een geloof: Die geloof in die Here Jesus Christus, om die ewige lewe te beêrwe.
  Een Doop: Die doop in die Naam van die Here Jesus Christus, tot vergewing van ons sonde
  —————————— Nou ontstaan die vraag; Het die doop; die besnydenis as teken van die verbond van God met Abraham vervang?
  Antwoord;-Die besnydenis as uiterlike teken ( van God se verbond met Abraham en sy nageslag as erfgename) word vervang en vervolmaak deur die geloof in Christus Jesus.
  Jy word nie ʼn kind van God deur jou te laat doop nie.(op welke metode ookal)
  Simon die towenaar is die bewys hiervan. (Handeling8,9-24)
  Jy word alleenlik ʼn kind van God deur die geloof in Christus Jesus.(Galásiérs3,26)
  Waar pas die doop dan in?
  Die doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, is deel van die proses om aan Christus te behoort.
  ————
  (1)Glo;-Johannes3,16-Want so lief het God die Wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie,maar die ewige lewe kan hé.

  (2)Aanneem;-Johannes 1,11-12-Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.
  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.

  (3)Bekering en doop;-Handelinge2,38-En Petrus sê vir hulle; Bekeer julle, (kom tot die geloof in Jesus Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

  (4) Beklee;-Galásiérs3,27 want julle almal wat in Christus gedoop is het julle met Christus beklee.
  Matthéüs22,11-12-En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ʼn bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom; Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ʼn bruilofskleed aan?En hy kon geen woord sê nie.

  (5)Wedergeboorte;- Johan3,5 Jesus antwoord; Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Titus3,5- nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.
  —————
  1Korinthiérs15,22-23; Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde; as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms
  Handelinge 4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam (Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Jeremia15,16 Ek het U woorde verslind toe hulle gekom het, hulle was vir my vreugde; ek was bly daaroor dat U Naam oor my uitgeroep is, Here almagtige God.
  11Korinthiers2,14& Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Romeine16,16 E-pos biggs.ben7@gmail.com

  Like

 6. Nee wat, ek staan in ‘n liefdes verhouding met my Here en ek WEET waar ek heengaan wanneer my liggaam sterf. Toe Jesus gekruisig is het Hy gebid en gevra of die beker by Hom kan verby gaan. Nie Sy wil nie, maar Sy Vader se wil. Het Hy tot Homself gebid? Ag en so kan ek aangaan…my Here is lewendig vir my en as Hy ‘n probleem gehad het met hoe ek hulle sien, sou Hy my jare gelede al anders gewys het. ♥

  Like

 7. My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis.
  (1) Sonder kennis is daar geen begrip.
  (2) Sonder begrip is daar geen geloof.
  (3) Sonder geloof is daar geen hoop.
  (4) Sonder hoop is daar geen toekoms.
  Het u geweet?;- Die bybel is God se Woord aan die mense.
  11 Timóteüs 3,16&17 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.
  Spreuke30,5&6 Elke woord van God is gelouter, Hy is ʼn skild vir die wat by Hom skuil. Voeg by sy woorde niks by nie, sodat Hy van jou nie rekenskap vorder en jy as ʼn leuenaar openbaar word nie.
  Het u geweet?;- Jesus se groot opdrag aan sy volgelinge is om die evangelie te verkondig.
  Markus 16,15&16 En Hy het vir hulle gesê . Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word ; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.
  Matthéüs24,14;En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ʼn getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom.
  Het u geweet?;- Die evangelie wat verkondig moet word, en die belofte van God aan die mense is saamgevat in-
  Johannes3,16 Want so lief het God die wêreld (mense) gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom (Jesus) glo,(hier volg die belofte) nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
  Galásiërs3,29 En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.
  Het u geweet?;-Jesus Christus is die Waaragtige God en die ewige lewe.
  1Johannes5,20?21;-En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken, en ons is in die Waaragtige, in sy Seun Jesus Christus. Hy (Jesus) is die Waaragtige God en die ewige lewe. My kinders bewaar julleself van die afgode.
  Het u geweet?;- Jesus Christus is die Here.
  Filippense2,11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.
  Handelinge9,5 En hy sê; wie is U Here? En die Here antwoord. Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.
  Het u geweet?;- Om ʼn kind van God te word, moet u Jesus Christus aanneem, en in sy Naam (Jesus) glo.
  Johannes 1,11&12 Hy(Jesus) het na sy eiendom gekom , en sy eie mense het Hom (Jesus) nie aangeneem nie. Maar almal wat Hom (Jesus) aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam(Jesus) glo.
  Galasiérs3,26,27 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is het julle met Christus beklee.
  Handelinge4,12 En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam(Jesus) onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.
  Johannes 14,6 Jesus antwoord hom. Ek(Jesus) is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
  Het u geweet?;- Vir ʼn mens om vergifnis van sonde te verkry moet jy jou bekeer,(tot geloof in Jesus kom) en in die Naam van Jesus Christus gedoop word.
  Handelinge2,38 En Petrus sê vir hulle. Bekeer julle,( kom tot geloof in Jesus Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus,(waarom in die naam van Jesus?) tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
  Handelinge10,43 Aangaande Hom(Jesus) getuig al die profete dat elkeen wat in Hom (Jesus) glo, vergifnis van sonde deur sy Naam(Jesus) ontvang.
  Die Naam van Jesus Christus verteenwoordig (let wel nie vervang nie) sy bloed gestort aan die kruis vir jou en my sonde.

  Het u geweet?;- Die doop is ʼn begrafnis en redding.
  Romeine 6,3&4 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met Hom(Jesus) begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so n nuwe lewe kan wandel.
  1Petrus3,21 waarvan die teëbeeld die doop, ons nou ook red, nie as n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ʼn bede tot God om ʼn goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus.
  Handelinge 22,16 En nou waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.
  Het u geweet? Om in die koninkryk van God in te gaan moet elkeen weergebore word uit water en Gees
  Johannes3,5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie
  Titus3,5 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.
  Het u geweet? Ons moet met Christus beklee word.
  Galásiërs3,27 want julle almal wat in Christus gedoop is het julle met Christus beklee.
  Mattheüs22,11&12 En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ʼn bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.
  1Korinthiérs2,9 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ʼn mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet.
  Romeine 16,16 E-pos biggs.ben7@gmail.com

  Like

 8. Wedergeboorte

  Hoe, waar, en wanneer vind dit plaas?
  Laat my toe om te verwys na wat ons lees in Johannes3,3-6
  Jesus antwoord en sê vir hom; Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand ( stem u saam iemand beteken u, ek, en die volgende persoon, met ander woorde elke persoon word bedoel ) nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
  Nikodemus sê vir Hom; Hoe kan ʼn mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ʼn tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie.
  Jesus antwoord; Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand ( enige persoon ) nie gebore word uit water en Gees nie kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
  Romeine6,3,4 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so ʼn nuwe lewe kan wandel.
  ————–
  Die vertaling in hedendaagse Afrikaans uit die oorspronklike Grieks Romeine 6,2-3,4 (Prof Jan van der Watt@ Prof Stephan Joubert; Die Boodskap) Julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die Naam van Jesus Christus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met Hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. Toe ons gedoop is, is ons saam met Hom in sy graf begrawe. Daarna het God vir Jesus uit die dood laat opstaan om sy eie mag en heerlikheid te wys. Dieselfde het toe ook met ons gebeur. By die doop het God ons uit die doodsgreep van die sonde laat opstaan. Daarom kan ons nou op n nuwe manier leef.
  As dit waar is dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met Hom lewendig anderkant uitgekom het. Daardie sondige mens wat ons eenmaal was, is immers saam met Jesus gekruisig.
  _______
  1Korinthiérs6,11 En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.

  Titus 3,5 nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees.

  Die vertaling in hedendaagse Afrikaans Titus 3,4-5 Prof Jan van der Watt @ Prof Stephan Joubert; Die Boodskap) God het ons heeltemal nuut gemaak. Ons is as’t ware ʼn tweede keer gebore toe ons sy kinders geword het. Die doop is die bewys daarvan. Dit sê vir ons dat ons ou, sondige mens dood en begrawe is en dat God ons ʼn tweede keer oorgemaak het.

  Galásiérs 3,26,27 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus; want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

  Die vertaling in hedendaagse Afrikaans Galásiérs3,26,27 ( ProfJan van der Watt @ Prof Stephan Joubert; Die Boodskap) Weet julle daardie dag toe julle gedoop is, het julle ook ten volle van bo tot onder deel gekry in Christus se redding. Julle doop was soos ʼn stel splinter nuwe klere. By julle doop het julle Christus aangetrek soos mens ʼn stel nuwe klere aantrek. Nou behoort julle heeltemal aan Hom. Omdat julle aan Christus behoort, is julle nou ook deel van sy nuwe familie.
  Handelinge 2,38 En Petrus sê vir hulle;Bekeer julle,( kom tot geloof in Christus) en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

  Opsomming.

  Wedergeboorte vind plaas wanneer ʼn persoon hom bekeer,(tot geloof in Jesus kom) laat doop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde, en die Heilige Gees sy of haar denke en lewe vernuwe.
  Ons vind ʼn pragtige bybelse voorbeeld van iemand wat weergebore is in die verhaal van Paulus.

  11Korinthiérs2,14 Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Amen. biggs.ben7@gmail.com

  Like

Gesels saam, asseblief!

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s